ابزار باغبانی

تصویر: 

دستگاههای برش و غلاف بردار سیم و کابل-پرس-قالب کریمپ سر سیم-تجهیزات قطعات برقی خودرو

ابزار باغبانی
پرس

شرکت فنی و مهندسی آسمان صنعت زاینده رود در سال ۱۳۸۸ با هدف ارتقای سطح

ابزار باغبانی