مشاوره دادن

تصویر: 

شرکت توسعه ی سامانه های الکترونیک دینا فعالیت های  خود را در سال ۷۸ در زمینه  هدایت الک

موتورسیکلت و دوچرخه
خودروهای خاص، قطعات و لوازم جانبی
مشاوره دادن

 زمینه فعالیت این شرکت ابتدا در حوزه مطالعات و بهسازی لرزه ای پل و ابنیه متمرکز شدکه در ادام

مشاوره دادن
مواد اولیه مصالح ساختمانی

مشاوره و نظارت بر طرح ها

مشاوره دادن

خدمات مهندسی و مشاوره بخش کشاورزی، دام، شيلات، محيط زيست، زراعت، باغبانی و فضای سب

مشاوره دادن

مشاوره و نظارت بر طرح ها

مشاوره دادن

صفحه‌ها