کیف،ساک و چمدان

تصویر: 

کیف کوله پشتی، کیف

کیف زنانه و مردانه
ساک و چمدان، و کوله پشتی

مجموعه تولیدی و بنکداری های کیف گوهری به عنوان یکی از پیشگامان صنعت کیف در ایران با سالها سابقه د

کیف مدرسه
ساک و چمدان، و کوله پشتی
کیف زنانه و مردانه

کیف چرمی ,کیف دوشی ,کیف دوشی چرمی, کیف دوشی چرم مصنوعی,

کیف زنانه و مردانه
ساک و چمدان، و کوله پشتی
کیف مدرسه

کیف، کوله پشتی

کیف مدرسه
ساک و چمدان، و کوله پشتی

تولید انواع چرم

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم و چرم مصنوعی

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم مصنوعي، نساجي، قطعات خودرو و ابرصنعتي 

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم مصنوعی برای تولید مبلمان منزل و اداری، کیف کفش لباس، انومبیل و ...

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

صنعت پوشاک(چرم طبیعی و مصنوعی)-فروشندگان،تهییه و تولیدکنندگان انواع چرم و سالامبور

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم مصنوعی  چرم طبیعی اسپیلت

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

صفحه‌ها