راهنما

 

بانک اطلاعات:

این بخش از ۱۴ گروه اصلی تشکیل شده که تقریبا تمامی رسته های کاری اعم از تولیدی، بازرگانی و خدمات کشور را شامل میشود.

کاربران می توانند از طریق دسته بندیهای موجود و یا از طریق *جستجو* موجود در صفحات این بخش اشخاص حقیقی و حقوقی مورد نظر خود را بیابند.

همچنین تمامی دسته بندی های موجود در بانک اطلاعات بر اساس نیاز بازار و تقاضای مخاطبان چیدمان گردیده اند.

 

یافتن :

کاربرانی که به دنبال اخذ نمایندگی، خرید محصول و یا استفاده از ظرفیت خالی  شرکت یا برندی در استان یا شهرستان خاصی هستند ، می توانند در این بخش واحد مورد نظر خود را با توجه به انتخاب فیلدهای رسته تخصصی و موقعیت جغرافیایی بیابند.

 

 سپردن:

کاربرانی که قصد دارند نمایندگی فروش محصولات خود را اعطا کنند و یا محصول خود را بفروشند و یا ظرفیت خالی تولید کارخانه خود را واگذار کنند ، می توانند در این بخش با وارد کردن اطلاعات محصول یا اطلاعات و موقعیت جغرافیایی کارخانه خود ، علاوه بر ثبت این اطلاعات در بخش سپردن ، آن را در معرض نمایش در بخش یافتن نیزقرار دهند.

 

ثبت نام:

کاربر در این بخش با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی و اطلاعات تماس خود ، یک کد تاییدیه از طریق تلفن همراه دریافت می کند و پس از وارد کردن این کد ثبت نام وی تکمیل شده و از این پس می تواند از طریق نام کاربری و رمز عبور به فعالیت در بخشهای مختلف سایت بپردازد.همچنین قابل ذکر است که انجام ثبت نام در حقیقت پیشناز هر فعالیتی در سامانه می باشد.

 

ورود رایگان اطلاعات:

اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کالا و یا خدماتی جهت عرضه هستند می توانند با ثبت رایگان اطلاعات مربوط به شرکت یا بنگاه اقتصادی خود در دسته بندیها و فیلتر های مشخص این بانک اطلاعاتی، خود را در معرض نمایش دائمی برای مخاطبان قراردهند و همچنین می توانند تصاویر لوگو و حداکثر ۳ تصویر از محصولاتشان را هم در صفحه مربوط به خودشان ثبت نمایند.

 

مدیران برتر ماه:

در این بخش در پایان هر ماه از بین چند صد مدیر موفق که از طرف هیئت علمی سامانه، داوری و رصد می شوند ، ۱۰ مدیر به عنوان مدیر برتر ماه انتخاب شده و تصاویر آنها به انضمام اطلاعات هویتی و اطلاعات محصولاتشان ونیز شاخصه ها و توانمدیهای مدیریتی آنان به نمایش گذاشته می شود و همچنین لوح مدیر برتر سامانه پرسیب به آنان اهدا میگردد.

 

برندهای محبوب ماه:

در این بخش در پایان هر ماه از بین چند صد برند مطرح که از طرف هیئت علمی سامانه، داوری و رصد می شوند ، ۱۰ برند به عنوان برند محبوب ماه انتخاب شده و لوگوی آنها به انضمام اطلاعات هویتی و اطلاعات محصولاتشان ونیز ویژگیهای آنان به نمایش گذاشته می شود و همچنین لوح برند محبوب سامانه پرسیب به آنان اهدا میگردد.

 

اطلاعات بازار:

سامانه پرسیب بر آن است تا اطلاعات مادر و تخصصی روز بازار ایران و جهان را در قالب یک خبرنامه به اطلاع کاربران برساند.