شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

 

  •  کاربران گرامی می توانند شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود از سامانه پرسیب یا پرسنل آن را  از طریق ایمیل info@porsib.ir  با موضوع مورد نظر (شکایت، انتقاد و پیشنهاد) ارسال نمایند و یا با تلفن های ۸۶۱۱۱۵۹۴ و ۸۶۱۱۱۷۱۳ تماس حاصل نموده  و موضوعات مورد نظر خود را با کارشناسان مربوطه مطرح کنند.
  •  ظرف ۴۸ ساعت به تمامی درخواستها،  پاسخ و ترتیب اثر داده خواهد شد.