آهک

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

توليد كننده آهك صنعتی، ساختمانی و پودر سنگ

آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد اولیه ریخته گری
مواد مغناطیسی

کارخانه آهک

آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد اولیه ریخته گری

آهک صنعتی

مواد اولیه ریخته گری
آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
آهک
سنگ و مواد معدنی
مواد اولیه ریخته گری
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

پارس شیمی بزرگ ترین تولید کننده آهک هیدراته در کشور می باشد

آهک
مواد اولیه ریخته گری
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

 آهک پخته(اکسید کلسیم)و آهک هیدراته(هیدراکسید کلسیم)

آهک
دیگر فلزات و محصولات فلزی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد اولیه ریخته گری

بزرگترین تولید کننده آهک کلسینه و دولومیت کلسینه 

آهک
مواد اولیه ریخته گری
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد مغناطیسی