ابزار دستی

تصویر: 
ماشین آلات، ابزار، آزمایشگاه

سمباده-سنگهای برش-ابزار آلات برقی-قلم رنگ-پیسولت رنگ پاش-سمباده ورقه ای کارواش

ابزار دستی

ابزار دکوراتیو و ابزار رنگ کاری

ابزار دستی

تولید کننده انواع قلموهای ساختمانی و صنعتی- بوم رنگ های مصرفی

ابزار دستی

قلم مو جاروهای صنعتی و بهداشتی،نخ های تک رشته

ابزار دستی

پیچ گوشتی دوسو، چهارسو معمولی و فشار قوی، سری آلن ها، آچار یکسره تخت یکسره رینگ، آچار فرانسه، جعب

ابزار دستی

ابزارات دستی و کارگاهی

ابزار دستی

اره های برش(نواری)

ابزار دستی