بازیافت

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

این شرکت مجهز به دستگاهای پیشرفته شردر و شرپرس با ظرفیت اصلی ۳۰۰ هزار تن در سال برای اولین بار به

بازیافت