باغداری و کشاورزی

تصویر: 
کشاورزی و غذا

کشت و تولید گیاهان دارویی، تهیه و تولید بذر، خرید و فروش گیاهان دارویی

باغداری و کشاورزی

خدمات فضای سبز

مشاوره دادن
باغداری و کشاورزی

ارائه کليه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و اجرای پروژه های کشاورزی، مهندسی تکنول

مشاوره دادن
باغداری و کشاورزی

کشت نخل و برداشت  انواع خرما ( گنتار، ربی ، برحی ،خاصویی ،زاهدی ، استعمران ،مضافتی ، شاهانی ،کبکا

خرما و فرآورده های آن
باغداری و کشاورزی

عمل آوری و بسته بندی و فرآوری انجیر و کشمش ، غنچه گل محمدی و خرما

آجیل، خشکبار و میوه جات خشک
باغداری و کشاورزی
خرما و فرآورده های آن

تولید انواع نهال خصوصا" نهال زیتون ف تولید انواع زیتون و تولید کنسرو زیتون

رب و سس و کنسرو
ترشی و مربا
باغداری و کشاورزی

کشاورزی و دامداری و دامپروری 

باغداری و کشاورزی
دام

نگهداری و پرورش دام

آبزیان
دام
باغداری و کشاورزی

نهاده ها (كود آلي و زيستي)/طراحی فضای سبز

باغداری و کشاورزی
کود و سموم

بذر
- کود
-
سمپاش/کود آلی - کمپوست

کود و سموم
باغداری و کشاورزی

صفحه‌ها