بدن سازی و تناسب اندام

تصویر: 
هدایا،لوازم ورزشی و اسباب بازی

زمینه فعالیت:

تولید میز فوتبال دستی و بارفیکس درگاهی

بدن سازی و تناسب اندام
ورزشهایی در محیط داخلی

زمینه فعالیت:

تولیدکننده بالابرهای صنعتی برای سالن های ورزشی

بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:

تولید دستگاه های بدنسازی ورزشی

بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:

دستگاه های ورزشی، تردمیل، دوچرخه و...

بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:

ورزشهایی در محیط داخلی
بدن سازی و تناسب اندام
توانبخشی و فیزیوتراپی

زمینه فعالیت:

تولید لوازم ورزشی پلاستیکی

بدن سازی و تناسب اندام
شنا و غواصی

زمینه فعالیت:

تولیدکننده انواع دستگاه های بدنسازی

بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:
تولید دستگاه ها و لوازم بدنسازی

مدیریت: ناصر عباسی

بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:

تولید لوازم ورزشی

مدیریت: اکبری

بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:

تولید لوازم ورزشی

مدیریت: ناصری

بدن سازی و تناسب اندام
اقلام ورزشی

صفحه‌ها