تجهیزات آزمایشگاهی

تصویر: 
سلامتی و بهداشت

 کارخانه سرنگ شفا در سال ۱۳۶۳ تاسیس و سپس با دریافت موافقت اصولی اقدام به انتخاب ماش

تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات و مواد عمومی پزشکی

شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران «سوپا» یکی از نام آورترین کارخانجات ساخت وسایل پزشکی در خاورمیانه&nbs

تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات و مواد عمومی پزشکی

تولید تمامی مصنوعات بیمارستانی از قبیل انواع تخت های بیمارستانی و مصنوعات دیگر

تجهیزات آزمایشگاهی

ساخت دستگاه های اتوکلاو و سپس سیستم های امحاء زباله 

تجهیزات آزمایشگاهی

 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی ایران

تجهیزات مشترک آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی

تولید تجهیزات پزشکی مصرفی پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات و مواد عمومی پزشکی

تجهیزات ازمایشگاهی 

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات ازمایشگاهی 

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات ازمایشگاهی 

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزا تازمایشگاهی 

تجهیزات آزمایشگاهی

صفحه‌ها