تجهیزات باشگاهی

تصویر: 
هدایا،لوازم ورزشی و اسباب بازی

زمینه فعالیت:

تولید کننده تجهیزات دستگاه بدنسازی باشگاهی

بدن سازی و تناسب اندام
تجهیزات باشگاهی

زمینه فعالیت:

بدن سازی و تناسب اندام
تجهیزات باشگاهی
ورزشهایی در محیط داخلی

زمینه فعالیت:

تولید و تجهیز اماکن ورزشی و تجهیزات بدنسازی حرفه ای

تجهیزات باشگاهی
بدن سازی و تناسب اندام

زمینه فعالیت:

تولید و تجهیز لوازم ژیمناستیک

چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی
تجهیزات باشگاهی

زمینه فعالیت:

سازنده تجهیزات و لوازم ورزشی

تجهیزات باشگاهی

زمینه فعالیت:

مشاور و مجری در زمینه تجهیز سالن ها و اماکن ورزشی

تجهیزات باشگاهی
چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی

زمینه فعالیت:

کلیه تجهیزات ورزشی سالنها و فضای باز

بدن سازی و تناسب اندام
تجهیزات باشگاهی

زمینه فعالیت:

تجهیزان سالن ورزشی (چمن مصنوعی، کفپوش ورزشی)

تجهیزات باشگاهی
چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی

زمینه فعالیت:

چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی
تجهیزات باشگاهی

زمینه فعالیت:

تجهیزات باشگاهی

صفحه‌ها