تجهیزات و لوازم جانبی روشنایی

تصویر: 

 تولید کننده برتر چراغ های خیابانی ، پروژکتورهای صنعتی و چراغ های LED

دیگر چراغ ها و محصولات روشنایی
لامپ های صنعتی و اضطراری
تجهیزات و لوازم جانبی روشنایی
سایر لوازم برقی

تولید انواع فین تیوپ و پمپ و پروفیل

تجهیزات و لوازم جانبی روشنایی

تولیدکننده ی لامپهای فلورسنت- بختر جیوه- بخار سدیم

تجهیزات و لوازم جانبی روشنایی

تولید انواع بالاست الکترونیک و ایگنایتور و منابع تغذیه و لامپ فلورسنت T۵

تجهیزات و لوازم جانبی روشنایی