تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

تصویر: 

شرکت ایتوک فرتاک آرکا (مژده فردایی مطمئن) در کمتر از یک سال با بهره­گیری از روش­های نوین مدیریتی،

ابزارویراق و تجهیزات صنعتی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
سایر محصولات وتجهیزات امنیتی و حفاظتی
لوازم اطفاء حریق وآتشنشانی

پالت کالا سامانه هوشمند بازاریابی و فروش کالا می باشد که شرکتهای تولید کننده و پخش را از بازاریاب

محصولات غذایی و آشامیدنی
آرایشی بهداشتی
مواد دارویی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

.شرکت کیمیا سکوداران در سال   ۱۳۷۸ پا به عرصه تولید کنندگان تجهیزات ثابت آزما

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی

انواع پایه قابلمه-ساعتوسطل وجعبه میز

تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

صفحه‌ها