تخم مرغ

تصویر: 
کشاورزی و غذا

انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ- پودر تخم مرغ- خامه شیرین شده قنادی- تخم مرغ بسته بندی شده

مواد اولیه و افزودنی ها
تخم مرغ

تولید تخم مرغ بسته بندی و فله و مایع تخم مرغ

تخم مرغ

تولید  تخم مرغ بصورت بسته بندی و فله

تخم مرغ

تولید تخم مرغ و دی کلسیم فسفات و خوراک و افزودنی دام و طیور 

خوراک مکمل
تخم مرغ

تولید تخم مرغ و مرغ تخم گذار

طیور
تخم مرغ

تولید و بسته بندی انواع تخم مرغ و همچنین تولید و بسته بندی خوراک دام و طیور 

تخم مرغ
خوراک مکمل

تولید و بسته بندی تخم مرغ و مایع تخم مرغ و پوسته تخم مرغ

تخم مرغ
مواد اولیه و افزودنی ها

تولید و بسته بندی تخم مرغ و تخم مرغ مایع پاستوریزه

تخم مرغ
مواد اولیه و افزودنی ها

تولید تخم مرغ

تخم مرغ

تولید کننده تخم مرغ پاستوریزه ، تخم مرغ آب پز ، پوسته تخم مرغ و تخم مرغ تازه بسته بندی

تخم مرغ
فرآورده های پروتئینی
خوراک مکمل

صفحه‌ها