خدمات آزمایشگاهی

تصویر: 

 بخشهای مختلف آزمایشگاهی از جمله  هماتولوژی، بیوشیمی، هورمون، ایمنولوژی، قارچ شناسی، مو

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه زیست فناور کاوش پارسیان (Parsian BioTech Lab) در سال ۹۱ با هدف ابداع و بهینه سازی روش ه

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه آسا در سال ۱۳۷۷ با بهره گیری از خدمات کارشناسان ورزیده در چارچوب یک مرکز پژوهشی و آزمای

خدمات آزمایشگاهی
  • دارای مجوز کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی بر اساس
خدمات آزمایشگاهی

آزمايشگاه و مرکز آموزش همکار سازمان ملي استاندارد ايران/داراي گواهينامه ايزو۱۷۰۲۵

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مرجع درزمینه تست تجهیزات الکتریکی والکترونیکی کوجوددرکلیه صنایع اولین آزمایشگاه موجوددر

خدمات آزمایشگاهی

ابزار دقیق-اتومتسیون صنعتی-کالیبراسیون

خدمات آزمایشگاهی

خدمات مهندسی تحقیقاتی وآزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

ارائه خدمات آزمایشگاهی شامل آنالیز(کوانتومتری،sem،کربن وگوگردگیری ،شیمی تر)سختی-سنجی-کشش-خمش-ضربه

خدمات آزمایشگاهی
خدمات آزمایشگاهی

صفحه‌ها