دام

تصویر: 
کشاورزی و غذا

طراحی و تولید سیستمهای اتوماسیون تهویه و توزین در مرغداریها اتوماسیون و بهینه سازی مصرف انرژی در

مشاوره دادن
دام

دام و دام داری

مشاوره دادن
دام

خدمات مشاوره ای و ترویجی مهندسی

مشاوره دادن
دام

شیر- شیرهای طعم دار- پنیر خامه ماست(دوبرند صلا و نونوش) انواع آبمیوه( برند ویتانوش)

لبنیات
دام

تولید فرآورده های لبنی استریل و پاستوریزه

لبنیات
دام

تهیه و توزیع نهاه های دامی و مرغداری 

دام
طیور

کشاورزی و دامداری و دامپروری 

باغداری و کشاورزی
دام

نگهداری و پرورش دام

آبزیان
دام
باغداری و کشاورزی

نهادهای دامی و نهادهای کشاورزی 

دام

تعاونی کشاورزی دامداران 

دام

صفحه‌ها