دام، طیور، آبزیان

تصویر: 
ماشین آلات، ابزار، آزمایشگاه

تولید دستگاه بازیافت ضایعات پروتئینی برای واحد های جوجه کشی و کشتارگاههای مرغ در خدمت

دام، طیور، آبزیان

قفس پرورش ماهی در دریا 

دام، طیور، آبزیان

قفس پرورش ماهی، تور پرورش ماهی، آبیاری قطره‌ای،

دام، طیور، آبزیان

تجهیزات مرغ‌داری

دام، طیور، آبزیان

تجهیزات مرغ‌داری

دام، طیور، آبزیان

 تولید تجهیزات مرغداری

دام، طیور، آبزیان

شرکت طیوران ابزار در زمینه ساخت تجهیزات مرغداری فعالیت می‌کند.

دام، طیور، آبزیان
طیور

تجهیزات مرغداری

طیور
دام، طیور، آبزیان

در زمینۀ طراحی و ساخت کلیۀ تجهیزات سالن های مرغداری، با بهره گیری کارشناسان داخلی و بین المللی، پ

مشاوره دادن
دام، طیور، آبزیان

اين
شركت اولين توليدكننده محصولات پلي اتيلن به روش دوراني درخاورميانه مي

صنایع عمومی
دام، طیور، آبزیان
تجهیزات ترافیکی

صفحه‌ها