دیگر خدمات بازرگانی

تصویر: 

گروه گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک

مراکز تفریحی و گردشگری
خدمات بانکی مالی و لیزینگ
دیگر خدمات بازرگانی

شرکت توسعه ی سامانه های الکترونیک دینا فعالیت های  خود را در سال ۷۸ در زمینه  هدایت الک

موتورسیکلت و دوچرخه
خودروهای خاص، قطعات و لوازم جانبی
مشاوره دادن
دیگر خدمات بازرگانی

هدایای تبلیغاتی- ساخت تیزر- طراحی سایت

هدایای تبلیغاتی و سالنامه
خدمات طراحی سایت
دیگر خدمات بازرگانی

بیمه معلم با عنوان اولیه “شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری” در سال ۱۳۷۳ با مشارکت نظام بانکی و به

خدمات بیمه ای
دیگر خدمات بازرگانی

اکتشاف معادن

دیگر خدمات بازرگانی