رنگرزی نخ پارچه الیاف

تصویر: 
رنگرزی نخ پارچه الیاف
نخ ،پارچه ،الیاف
طراحی بسته بندی، کاتالوگ و ست اداری
رنگرزی نخ پارچه الیاف
مواد چاپ
رنگ و پوشش وملزومات رنگرزی
لوازم و مواد جانبی نساجی
رنگرزی نخ پارچه الیاف
رنگرزی نخ پارچه الیاف
طراحی بسته بندی، کاتالوگ و ست اداری

اجرا کننده جدیدترین تکنیک های چاپی تی شرت

رنگرزی نخ پارچه الیاف
طراحی بسته بندی، کاتالوگ و ست اداری

رنگرزی- سنگشویی و تکمیل نانو پوشاک

رنگرزی نخ پارچه الیاف

رنگرزی پوشاک خام

رنگرزی نخ پارچه الیاف

تولید انواع نخ رنگی و بافندگی- رنگرزی و تکمیل انواع پارچه های گردبافی

نخ ،پارچه ،الیاف
رنگرزی نخ پارچه الیاف

جدیدترین کارخانه رنگرزی-چاپ و تکمیل پارچه های لباسی بچه گانه- زنانه و مردانه اعم از تریکو و تاری

رنگرزی نخ پارچه الیاف
طراحی بسته بندی، کاتالوگ و ست اداری