روغن و کره حیوانی و گیاهی

تصویر: 
کشاورزی و غذا

کارخانه روغن کشی انواع دانه های روغنی و تولید کننده روغن خام و کنجاله از قبیل ( سویا،کنزاله ،آفتا

روغن و کره حیوانی و گیاهی
مواد اولیه و افزودنی ها
خوراک مکمل

تولید انواع کره و مارگارین های قنادی و مصارف صنف و صنعت و روغن های مایع و جامد خانوار

روغن و کره حیوانی و گیاهی

تولید انواع روغن نباتی جامد و مایع

روغن و کره حیوانی و گیاهی

تولید روغن های فام گیاهی در احجام خانوار- صنف و صنعت- تولید کره گیاهی (مارگارین)

روغن و کره حیوانی و گیاهی

تولید روغن های خوراکی جامد و مایع

روغن و کره حیوانی و گیاهی

واردات کره ۲۵ کیلویی و بسته بندی در وزن های مختلف

روغن و کره حیوانی و گیاهی

روغن حیوانی- زعفران ممتاز

روغن و کره حیوانی و گیاهی
زعفران

تولید وتصفیه انواع روغن نباتی

روغن و کره حیوانی و گیاهی

تولید بسته بندی و توزیع انواع روغن خوراکی- صادرات واردات -فروش نهاده های دامی

روغن و کره حیوانی و گیاهی
آبلیمو، سرکه، آبغوره

تولید روغن های گیاهی

روغن و کره حیوانی و گیاهی

صفحه‌ها