سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

لقمه ساينده سنگ

سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مصالح سنگی و معدنی

  شركت فرآورده های خاک نسوز

مواد نسوز
سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
کربن و مشتقات آن

مرمريت صورتی و كرم،  گرانيت مشكی و سبز 

سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مصالح سنگی و معدنی
مواد اولیه مصالح ساختمانی

زغال سنگ

زغال سنگ
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

توليد كننده مواد معدنی بنتونيت، ذغال، باريت 
 

زغال سنگ
سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

زغال سنگ حرارتی

زغال سنگ
محصولات نفت و پتروشیمی
مواد شیمیایی معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

زغال سنگ، ماسه سیلیسی، بنتونیت

زغال سنگ
سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
کاربید سیمانی

توليد كننده آهك صنعتی، ساختمانی و پودر سنگ

آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد اولیه ریخته گری
مواد مغناطیسی

کارخانه آهک

آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد اولیه ریخته گری

آهک صنعتی

مواد اولیه ریخته گری
آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات

صفحه‌ها