سوخت کک

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

 

زغال سنگ
سنگ و مواد معدنی
سوخت کک

زغال سنگ

زغال سنگ
سنگ و مواد معدنی
سوخت کک

زغال سنگ

زغال سنگ
سوخت کک

زغال سنگ

زغال سنگ
سوخت کک

به‌طور خلاصه در مورد این طرح می‌توان گفت كه وجود ذخایر عظیم زغال‌سنگ در منطقه كرمان و كارخانه زغا

سوخت کک