سیستم الکترونیک خودرو

تصویر: 

شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران (IAI) در سال ۱۳۷۷ در تهران تاسیس شد.

سیستم استارت خودرو
سیستم الکترونیک خودرو
سایر قطعات خودرو
لوازم جانبی داخلی

راه اندازی خطوط تولید استارت و دینام ، تحویل اولین محموله تولیدی به ایران خودرو جهت نصب بررو

سیستم استارت خودرو
سایر قطعات خودرو
سیستم الکترونیک خودرو
سیستم تعلیق

تولیدکننده باتری های استارتی  خودرو

سیستم الکترونیک خودرو

جلوبندی خودرو-لوازم برقی خودرو-لوازم انژکتوری

سیستم الکترونیک خودرو
سیستم سوخت
جلوبندی خودرو

تولید قطعات محور جلو و عقب گروه سایپا-تولید دینامهای خودروسازی سایپا-ایران خودرو-بهمن-تراکتورسازی

سیستم الکترونیک خودرو
سیستم و قطعات انتقال

محصولات الکترونیک و CNCخودرو

سیستم الکترونیک خودرو
متعلقات الکترونیکی خودرو

تولید انواع باتری های استارتر خودرو

سیستم الکترونیک خودرو

دسته سیم خودرو

سیستم الکترونیک خودرو

انواع سوئیچ ها-کلیدها-سنسورهای دمایی و کنترل فشار-جعبه فیوزو سایر قطعات الکترونیکی خودرو

متعلقات الکترونیکی خودرو
سیستم الکترونیک خودرو

انواع باطری خودرو

سیستم الکترونیک خودرو

صفحه‌ها