سیستم انرژی خورشیدی

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

انرژی های نو و تجدید پذیر(سیستم های خورشیدی)

سیستم انرژی خورشیدی

متخصص در زمینه کاهش مصرف انرژی و آلودگی با تولید مشعل های مدولار و آبگرمکن های خورشیدی

سیستم انرژی خورشیدی
مشعل و قطعات

تولید آبگرمکن خورشیدی

سیستم انرژی خورشیدی

تولید انواع آبگرمکن خورشیدی

سیستم انرژی خورشیدی

لیبل شیرینگ- بسته بندی مواد غذایی دارویی- بهداشتی- بسته نان- لیبل دوغ و آب معدنی

سیستم انرژی خورشیدی
شرینک فیلم و استرچ فیلم