سیستم اگزوز

تصویر: 

رینگ چرخ-رام زیر موتور-دسته سیم-اگزوز همراه با مبدل-پولوس-شیشه بالابر

تایر و رینگ خودرو
سیستم اگزوز

کاتالیست کانورتر
شرکت صنعت آفرین ماهان در سال ۱۳۸۵ با هدف اشتغال زایی و خود کفایی در

سیستم اگزوز

اگزوز خودرو همراه با مبدل کاتالیستی

سیستم اگزوز