سیستم و قطعات انتقال

تصویر: 

قطعات موتوری-استاندارد و مکانیزها-سیستم انتقال قدرت-ریخته کری و ماشینکاری-سیستم فرمان-قطعات برقی-

موتورو گیربکس خودرو و قطعات
سیستم و قطعات انتقال

میل گرد ترانسمیسیون

سیستم و قطعات انتقال

انواع تورشن بار و انواع میل موجگیر میل کرپی-کاور گلگیر چپ و راست پراید و سینی زیر باطری-پوسته محا

متعلقات الکترونیکی خودرو
سیستم و قطعات انتقال
قطعات لاستیکی و پلاستیکی و پلیمری

تولید قطعات محور جلو و عقب گروه سایپا-تولید دینامهای خودروسازی سایپا-ایران خودرو-بهمن-تراکتورسازی

سیستم الکترونیک خودرو
سیستم و قطعات انتقال

مجموعه دیفرانسیل انواع خودرو-چرخنده دیفرانسیل انواع خودرو-پلوس پراید-قطعات هوایی

سیستم و قطعات انتقال

تولید انواع میل بادامک خودروهای سواری

سیستم و قطعات انتقال
سیستم و قطعات انتقال