شنا و غواصی

تصویر: 
هدایا،لوازم ورزشی و اسباب بازی

زمینه فعالیت:

تولید لوازم ورزشی پلاستیکی

بدن سازی و تناسب اندام
شنا و غواصی

زمینه فعالیت:

تولید و پخش اجناس ورزشی

اقلام ورزشی
شنا و غواصی

زمینه فعالیت:

تولید لوازم ورزشی
تولید انواع وسایل شنا

اقلام ورزشی
بدن سازی و تناسب اندام
شنا و غواصی

زمینه فعالیت:
تولید مایو شنا

مدیریت: جمشید ناظمی

شنا و غواصی

زمینه فعالیت:

تولید پوشاک ورزشی

 

لباس ورزشی
شنا و غواصی

زمینه فعالیت:
تولیدکننده کفپوش، فوم و دیوارپوش فوم

مدیریت: محمد کرمی

چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی
شنا و غواصی

زمینه فعالیت:
ورزشی، استخر

مدیریت: حمید امینی
مدیر فروش: علی کاملی

شنا و غواصی