فرآورده های پروتئینی

تصویر: 
کشاورزی و غذا

انواع فرآورده های گوشتی شامل: گوشتهای فرآوری شده- سوسیس- کالباس- ژامبون- همبرگر- ناگت- کوردن بلو-

فرآورده های پروتئینی

تولید و بسته بندی انواع گوشت قرمز و سفید- تولید انواع فرآورده های گوشتی

گوشت قرمز و سفید
فرآورده های پروتئینی

تولید فراورده های گوشتی و انواع محصولات پروتئینی و غذاهای اماده

گوشت قرمز و سفید
فرآورده های پروتئینی
غذاهای آماده و نیمه آماده

تولید انواع فرآورده های گوشتی پروتئینی و دریایی

گوشت قرمز و سفید
فرآورده های پروتئینی

فراورده های پروتئینی مثل سوسیس و کالباس

فرآورده های پروتئینی

تولید سوسیس و کالباس و همبرگر و فلافل 

فرآورده های پروتئینی

تولید سوسیس و کالباس و همبرگر

فرآورده های پروتئینی

تولید کننده سوسیس و کالباس

فرآورده های پروتئینی

سوسیس و کالباس و برگرها

فرآورده های پروتئینی

تولیدات مواد پروتئینی

فرآورده های پروتئینی

صفحه‌ها