قالب و فورج

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

اراوه و ساخت قالبهای کشش

قالب و فورج

بورس دوزه های کشش در اشکال مختلف - قالب های رادوفاین قالب پیچ، رولینگ، پانچ و لوازم و خدمات سایز

قالب و فورج