مصالح سنگی و معدنی

تصویر: 

لقمه ساينده سنگ

سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مصالح سنگی و معدنی

توليد كننده چسب سنگ بتونه رزين برای سنگهای ساختمانی

مصالح سنگی و معدنی
سنگ و مواد معدنی

توليد كننده سنگ مرمريت كرم و صورتی

مصالح سنگی و معدنی
مواد اولیه مصالح ساختمانی
سنگ و مواد معدنی
مواد سرامیک و محصولات

صنایع سنگ

مصالح سنگی و معدنی
سنگ و مواد معدنی
مواد اولیه مصالح ساختمانی
مواد سرامیک و محصولات

مرمريت صورتی و كرم،  گرانيت مشكی و سبز 

سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مصالح سنگی و معدنی
مواد اولیه مصالح ساختمانی

گرانیت و مرمر

مواد اولیه مصالح ساختمانی
مصالح سنگی و معدنی
مواد سرامیک و محصولات
سنگ و مواد معدنی

سنگ های ساختمانی

مواد اولیه مصالح ساختمانی
مصالح سنگی و معدنی
سنگ و مواد معدنی
مواد سرامیک و محصولات
مصالح سنگی و معدنی

شرکت تولید مصالح ساختمانی آذربایجان (سهامی عام) با هدف تولید مصالح ساختمانی

مواد اولیه مصالح ساختمانی
مصالح پیش ساخته
مصالح سنگی و معدنی

ماموریت اصلی شرکت، فعالیت در زمینه صنعت ساختمان و استفاده از تکنولوژی‌ها و محصولات نوین در این صن

مواد اولیه مصالح ساختمانی
مصالح سنگی و معدنی

صفحه‌ها