مصالح فلزی

تصویر: 

مصالح فلزی

مصالح فلزی

مصالح فلزی
تولید تیرآهن انواع نبشی واتصالات  وتولید ورق

مصالح فلزی

مصالح بنایی
تولید گـچ کـندگیر، گـچ پاشـشـی و محلول
تولید فولاد

مصالح بنایی
مصالح فلزی

مصالح فلزی
 تولید کننده پروفیل های آلومینیومی معروف به اسپیسر برای شیشه های چند جداره

مصالح فلزی

مصالح فلزی
تولید مقاطع آلومینیومی ، ورق آلومینیومی و فورج آلومینیومی

مصالح فلزی

مصالح فلزی
توليد كننده مقاطع اختصاصي آلومينيم و سازنده درب و پنجره هاي دو جداره

مصالح فلزی

مصالح فلزی

مصالح فلزی

مصالح فلزی
تولید الومینیوم
تولید پروفیل صنعتی

مصالح فلزی

مصالح فلزی
تولید الومینیوم
 توليد هادي‌هاي خطوط توزيع و انتقال

مصالح فلزی

مصالح فلزی

مصالح فلزی
در و پنجره

صفحه‌ها