منسوجات خانگی

تصویر: 
منسوجات خانگی

شرکت رنگین الیاف سپاهان با هدف تولید انواع نخ فیلامنت پلی استر درسال۱۳۸۵ در شهرک صنعتی مورچه خورت

لوازم و مواد جانبی نساجی
نخ ،پارچه ،الیاف
لوازم و مواد جانبی نساجی
منسوجات خانگی

سرویس خواب

منسوجات خانگی

تشک و کالای خواب

منسوجات خانگی

تشک و کالای خواب

منسوجات خانگی

تشک و کالای خواب

منسوجات خانگی

تشک و کالای خواب

منسوجات خانگی

تشک و کالای خواب

منسوجات خانگی

تولید کننده تشک های طبی و طبی خوانی

منسوجات خانگی

تشک و کالای خواب

منسوجات خانگی

صفحه‌ها