مواد مغناطیسی

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

توليد كننده آهك صنعتی، ساختمانی و پودر سنگ

آهک
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد اولیه ریخته گری
مواد مغناطیسی

بزرگترین تولید کننده آهک کلسینه و دولومیت کلسینه 

آهک
مواد اولیه ریخته گری
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
مواد مغناطیسی
مواد مغناطیسی
مواد مغناطیسی
مواد مغناطیسی