مواد نسوز

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

محصولات نسوز، مواد اولیه نسوز، خدمات مهندسی و طراحی 

مواد نسوز

آجرهای سیلیسی،‌آجرهای شاموتی، سنگ نسوز بوکسیتی

مواد نسوز

تولید آجر سلیکاتی،‌آجر شاموتی

مواد نسوز

آجرهای نسوز، آجرهای شاموتی، سیمان نسوز

مواد نسوز

مواد نسوز

مواد نسوز

آجرهای نسوز، آجر کوره‌های سیمان و  فولاد

مواد نسوز

تولیدات شمش روی

مواد نسوز

شرکت صنایع دیرگداز آمل در سال ۱۳۷۸ با هدف تولید محصولات نسوز مورد استفاده در صنایع نفت پتروشیمی ف

مواد نسوز

شرکت فرآورده های نسوز راه صنعت به منظور کمک به رشد صنعت نسوز کشور و مرتفع کردن بخشی از نیاز صنایع

مواد نسوز

کارخانه تولید آجر نسوز نما دیرگداز اراک به ظرفیت تولید ۱۸۰۰۰ تن انواع فرآورده هاي نسوز شامل آجر ن

مواد نسوز

صفحه‌ها