نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

تصویر: 

شرکت برسام تجهیز راد گستر مفتخر است در راستای تامین و تهیه کالاها و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتر

ابزارویراق و تجهیزات صنعتی
مواد دارویی
نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات
مصالح ساختمانی

توليد و صادرات فرآورده هاي نفتي از قبيل ( قير، مازوت ، گازوئيل و LPG ...)مشارکت در احداث اولين پا

محصولات نفت و پتروشیمی
قیر
نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

پالايشگاه نفت

تولید کننده مشتقات نفتی

محصولات نفت و پتروشیمی
نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

 

توليد و صادرات مشتقات نفتي: وازلين بهداشتي دارويي- پارافين واکس-فوتس اويل

محصولات نفت و پتروشیمی
نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات
دارویی بهداشتی

معدن دار , توليد کننده و صادر کننده قيرطبيعي از ايران

قیر
نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

صادرات فرآورده هاي نفتي

نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

توليد و صادرات پارافين جامد، گرانول و فوتس اويل

نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

صادرات محصولات نفتي ، گازي و پتروشيمي و مشاوره و مهندسي براي تجهيزات لازم براي پالايشگاه ها و پتر

نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات

صادرات قیر

نفت، گاز، پتروشیمی و مشتقات