نوار چسب

تصویر: 
بسته بندی، تبلیغات، لوازم اداری
طناب و تسمه بسته بندی
نوار چسب

توليدات اين شركت شامل انواع چسب هاي مايع و نواري قابل مصرف در صنايع كفش ،

نوار چسب
چسب و درزگیر

تولید انواع چسب های بسته بندی

نوار چسب

تولید انواع چسب های بسته بندی

نوار چسب
نوار چسب
نوار چسب
چسب و درزگیر