پرس

تصویر: 
ماشین آلات، ابزار، آزمایشگاه

دستگاههای برش و غلاف بردار سیم و کابل-پرس-قالب کریمپ سر سیم-تجهیزات قطعات برقی خودرو

ابزار باغبانی
پرس
فلز، فلزکاری و برش
پرس
فلز، فلزکاری و برش
پرس
فلز، فلزکاری و برش
پرس
پرس
فلز، فلزکاری و برش
پرس