پنل های کامپوزیت آلومینیوم

تصویر: 

مصالح پیش ساخته
ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل دیواری

سقف و کف و دیوار
مصالح پیش ساخته
پنل های کامپوزیت آلومینیوم

تولید ورق های آلومینیومی و پانل های کامپوزیت

پنل های کامپوزیت آلومینیوم
پنل های کامپوزیت آلومینیوم

شـرکت تندیـس تجـارت آرمـان در سـال ۱۳۸۲ و از مجموعـه بازرگانـی ربیعـی بـا هـدف و شـعار عرضه مصالـ

پنل های کامپوزیت آلومینیوم
پنل های کامپوزیت آلومینیوم

شرکت پاراب بیش از ۳۰ سال قبل، در زمستان ۱۳۶۳ با محوریت تولید صنعتی تأسیس شد و در ادامه فعالیت های

پنل های کامپوزیت آلومینیوم

شرکت مهندسی بهسامان صنعت در سال ۱۳۸۳ و با بهره گیری از دانش مهندس تشکیل و فعالیت خود را در زمینه

پنل های کامپوزیت آلومینیوم
پنل های کامپوزیت آلومینیوم

شرکت بنای نوین آریا فعالیت های خود را از سال ۱۳۷۹ در راستای دو هدف بهسازی و زیبا سازی سازه های نو

پنل های کامپوزیت آلومینیوم

مجتمع تولیدی صنعتی بسپارصدف ناب سپاهان به شماره ثبت ۲۱۷۷۲  از اداره ثبت شرکت ها و  با علامت تجاری

پنل های کامپوزیت آلومینیوم

صفحه‌ها