چرم

تصویر: 

تولید انواع چرم

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم و چرم مصنوعی

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم مصنوعي، نساجي، قطعات خودرو و ابرصنعتي 

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم مصنوعی برای تولید مبلمان منزل و اداری، کیف کفش لباس، انومبیل و ...

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

صنعت پوشاک(چرم طبیعی و مصنوعی)-فروشندگان،تهییه و تولیدکنندگان انواع چرم و سالامبور

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید چرم مصنوعی  چرم طبیعی اسپیلت

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولید کننده چرم مصنوعیر pu و p.v.c  و ورق های s-p.v.c مبلی، کفشی، لباسی،‌ خودرویی و سررسیدی

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

عرضه چرم مصنوعی

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

 تولید انواع زیره کفش 

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

تولیدی و پخش چرم

چرم
مواد ساخت کیف و چمدان
مواد، قطعات و لوازم جانبی کفش

صفحه‌ها