کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس

تصویر: 

تولیدکننده خودروهای سنگین و نیمه سنگین

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس

ماموت تلکا با گستره وسیع فعالیت در زمینه‌های حمل و نقل، تجارت، کارخانجات تولیدی، شرکت های ساختمان

تجهیزات و قطعات مخابراتی
کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس
قطعات و لوازم جانبی کامیون و اتوبوس

تولیدکننده انواع خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس

 مونتاژ كاميون‌هاي ماك و ساخت انواعتريلر

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس
قطعات و لوازم جانبی کامیون و اتوبوس

 تولید کامیونهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و مینی بوس 

 

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس
قطعات و لوازم جانبی کامیون و اتوبوس

تولیدکننده انواع خودروهای کار اعم از کامیون - کامیونت - اتوبوس - مینی بوس ون و کشنده

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس
قطعات و لوازم جانبی کامیون و اتوبوس

تولیدکننده انواع تریلراستانداردمطابق باتکنولوژی روزاروپا

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس
قطعات و لوازم جانبی کامیون و اتوبوس

تولید کننده کامیونت-کامیون و مینی بوس

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس

تولیدکننده خودروهای جمعی-سازنده اتوبوس های شهری-بین شهری-میدی باس-مینی بوس-بی آرتی-ون-اتوبوس فرود

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس

تولیدکننده کامیون باری و کمپرسی

کامیون، کامیونت، اتوبوس، و مینی بوس

صفحه‌ها