کربن و مشتقات آن

تصویر: 
متالوژی، شیمیایی، پلاستیک

  شركت فرآورده های خاک نسوز

مواد نسوز
سنگ و مواد معدنی
سایر کانی های غیر فلزی و محصولات
کربن و مشتقات آن

توليد کننده کربن فعال با پايه چوب : گرانول و پودر بيوچار صنايع پتروشيمي تصفيه آب و هوا صنايع غذاي

کربن و مشتقات آن

تولیدکربن فعال

کربن و مشتقات آن

تولید محصولات کربنی و گرافیتی از قبیل ذغالهای توبوژنراتورهای نیروگاهی/ صنعتی/ سیل های مکانیکی/رین

کربن و مشتقات آن