کمپرسور و تجهیزات

تصویر: 
ماشین آلات، ابزار، آزمایشگاه

توليد کننده کمپرسور و تجهيزات جانبي هواي فشرده

کمپرسور و تجهیزات

ساخت کمپرسور هاي هواي فشرده و تجهيزات جانبي،توليد و ارائه کننده انواع کمپرسورهاي گاز و هوا و پکيج

کمپرسور و تجهیزات

طراحي و ساخت و توليد انواع کمپرسورهاي هوا و گاز اعم از ديزلي و برقي و ثابت و متحرک و ابزارهاي باد

کمپرسور و تجهیزات

توليدكننده انواع: ۱- پمپهاي واكيوم دوراني رينگ مــايــع ۲- بلوئرهاي هوا و گاز دوراني غلطكي ۳- کمپ

موتور و پمپ و قطعات
کمپرسور و تجهیزات

توليد کننده کمپرسورهاي هوا و گاز جهت مصارف صنعتي و معدني-تجهيزات مولد گازهاي H۲,N۲,O۲ - تجهيزات ا

کمپرسور و تجهیزات
تجهیزات انرژی

توليد کننده تجهيزات و کمپرسورهاي هواي فشرده و مولد هاي گاز نيتروژن

کمپرسور و تجهیزات

توليد کننده کمپرسورهاي هوا و تجهيزات جانبي شامل درايرهاي جذبي و يخچالي -تله آبگير-ميکروتراپ-مخزن

کمپرسور و تجهیزات

توليد کننده تجهيزات هواي فشرده و مولد گاز نيتروژن

کمپرسور و تجهیزات

ساخت قطعات تورین کمپرسوروپمپ

موتور و پمپ و قطعات
کمپرسور و تجهیزات

تولیدکننده کمپرسورو سیستم های هوای فشرده

کمپرسور و تجهیزات

صفحه‌ها