کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

تصویر: 
هدایا،لوازم ورزشی و اسباب بازی

عرضه کننده انواع لوازم ورزشی به ویژه وسایل کوهنوردی

 

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی
ساک و چمدان، و کوله پشتی

تولید تجهیزات کوهنوردی و کمپینگ

 

ساک و چمدان، و کوله پشتی
کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

تولید کوله و ساک ورزشی

 

ساک و چمدان، و کوله پشتی
کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

تولیدکننده ساک های ورزشی، مسافرتی، کوله کوهنوردی و مدرسه ای، ساک های کوله و کاور اسکی و اسکیت

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی
ساک و چمدان، و کوله پشتی

تولیدکننده ساک های ورزشی و واردکننده کوله های خارجی

 

ساک و چمدان، و کوله پشتی
کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

زمینه فعالیت:

فروش لوازم تخصصی کوهنوردی و طبیعت گردی

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

مدیرعامل: پهناور

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

زمینه فعالیت:

واردات و پخش کلیه لوازم کوهنوردی

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

زمینه فعالیت:

تولیدات وسایل کوهنوردی

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

زمینه فعالیت:

کمپینگ، پیاده روی، کوه نوردی

صفحه‌ها