کنجد و فرآورده های آن

تصویر: 
کشاورزی و غذا

تولید کننده فرآورده های کنجد از جمله : روغن کنجد ، حلوا شکری ، ارده  و شیره

کنجد و فرآورده های آن
روغن و کره حیوانی و گیاهی

تولید حلوا ارده ، شیره و ارده ، روغن کنجد و کنجد بوداده

کنجد و فرآورده های آن
روغن و کره حیوانی و گیاهی

تهیه کنجد و تولید فرآورده های کنجد از قبیل انواع حلوا شکری

دانه خوراکی و مغز دانه ها
کنجد و فرآورده های آن

تهیه و تامیین کنجد و تولید فرآورده های کنجد از جمله ؛ حلوا کنجدی ، ارده ، روغن ارده و  روغن کنجد 

دانه خوراکی و مغز دانه ها
کنجد و فرآورده های آن
روغن و کره حیوانی و گیاهی

تولید کننده انواع حلوا شکری و ارده با برند باز ، تولید کننده انواع مربا جات با برند تامینا

دانه خوراکی و مغز دانه ها
کنجد و فرآورده های آن
ترشی و مربا

تولید کننده حلوا شکری و ارده،روغن کنجد،سس کنجد و کنجد بوداده

روغن و کره حیوانی و گیاهی
کنجد و فرآورده های آن

تولید کننده فرآورد های کنجد مانند روغن کنجد ، حلوا شکری و کنجد بوداده

روغن و کره حیوانی و گیاهی
کنجد و فرآورده های آن

بزرگترین تولید کننده روغن کنجد به روش کلد پرس در ایران

کنجد و فرآورده های آن

تولید حلوا شکری و ..

کنجد و فرآورده های آن

تولید حلوا شکری و ارده کنجد

کنجد و فرآورده های آن

صفحه‌ها