گیاهان تزئینی

تصویر: 
کشاورزی و غذا

پرورش و تولید انواع مختلف  گلها و گیاهان تزئینی ایرانی و خارجی

گیاهان تزئینی

تولید گیاه و برگ و نشاه  استویا و همچنین به لیمو

گیاهان تزئینی
داروی گیاهی

تولید و عرضه انواع گیاهان آپارتمانی و شاخه ای/ خدمات فضاي سبز

گیاهان تزئینی
خدمات باغداری و فضای سبز

تولید و پرورش انواع گلها و گیاهان تزئینی و دارویی

گیاهان تزئینی
داروی گیاهی

تولید و پرورش انواع گلها و گیاهان تزئینی

گیاهان تزئینی
داروی گیاهی

پرورش گلها و گیاهان تزئینی و تامین نهاده های گیاهی کشت بافت

کشاورزی
گیاهان تزئینی

تهیه و تامیین انواع گلدان در اشکال ، سایزها و مدلهای مختلف

گیاهان تزئینی
کشاورزی

پرورش و تولید گلها و گیاهان تزئینی

گیاهان تزئینی

تولید انبوه گیاهچه  استویا و گلهای شاخه ای نظیر ژربرا و رز

گیاهان تزئینی
باغداری و کشاورزی

پرورش و تولید انواع گلها و گیاهان تزئینی و صادرات به کشورهای دیگر

گیاهان تزئینی
باغداری و کشاورزی

صفحه‌ها